Učenie pre život

Bezplatný program Učenie pre život je určený znevýhodneným a sociálne slabým rodinám s deťmi vo veku 0-6 rokov. Počas 11 mesiacov sa rodiny raz do týždňa stretávajú v materskom/rodinnom centre na workshopoch pod vedením certifikovanej lektorky. Každé stretnutie trvá 2-3 hodiny, počas ktorých sa rodičia pomocou Montessori metódy učia hravou formou postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí.

Čo sa nám podarilo počas troch rokov:

Sústredenie

729 kurzovzrealizovaných v rámci 8 programov

Matematika

1813 hodín skupinového vzdelávania a pomoci

Umývanie

326 rodínso 450 deťmi sa zúčastnilo na programe

Oko

2 212 hodín individuálnych konzultácií lektoriek s rodinami

Kniha

57 vzdelávacíchkurzov organizovaných pre lektorky

Glóbus

650 deťoma 165 rodičom sme zabezpečili letné denné a pobytové aktivity

Naše príbehy

Chcem dať šancu ďalšej rodine

Vedeli ste, že?

Rodina
49%

detí zo sociálne slabších
rodín ostane chudobných
aj v dospelosti

Slovná zásoba
600 slov

navyše má v slovnej
zásobe dieťa, ktoré dostalo
správny raný rozvoj

Mozgová kapacita
80%

dospelej mozgovej
kapacity získavame
do troch rokov života

IQ
IQ + 8

o toľko bodov dokážeme
zvýšiť IQ dieťaťa správnym
vzdelávaním do piatich rokov života

Prínos programu

Deti

  • lepšia vedomostná úroveň
  • vzbudenie záujmu o učenie a získavanie nových poznatkov
  • zvýšenie sebadôvery
  • zlepšenie prijímania kontaktu s cudzími ľuďmi
  • lepšie zaradenie do kolektívu a medzi vrstovníkov

Rodičia

  • lepšia schopnosť rozvíjať u detí ich prirodzenú zvedavosť, zručnosti a schopnosti
  • väčší záujem o vzdelávanie detí aj seba
  • zlepšenie vzťahu rodič – dieťa
  • budovanie vzťahu v komunite a vzájomnej podpory
  • podpora pri riešení rôznych životných a existenčných momentov

Zameranie vzdelávania

Sústredenie

rozvoj jemnej motoriky, koordinácie pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia

Umývanie

aktivity každodenného života (obliekanie, upratovanie, hygiena...)

Matematika

rozvoj matematického myslenia

Oko

rozvoj zmyslov, spoznávanie farieb – očami, čuchom, chuťou

Kniha

rozvoj reči a slovnej zásoby (rozprávanie, písanie, čítanie)

Glóbus

svet okolo nás –
geografia a zoológia, botanika atď.

Fotogaléria:

Kde sa vzdeláva:

Partnerom i garantom programu Učenie pre život je Únia materských centier.

Materské centrum
Nezábudka v Žiline

MC NezábudkaJarná 20
010 01 Žilina

Kontaktná osoba: Katarína Jarinová
Tel.: 0902 355 592

Prejsť na stránku centra

Materské centrum
Medulienka v Leviciach

MC MedulienkaHollého 9
934 05 Levice

Kontaktná osoba: Martina Šlapáková Ballová
Tel.: 0908 120 474

Prejsť na stránku centra

Materské centrum Sovička
v Sečovciach

MC SovičkaObchodná 164
078 01 Sečovce

Kontaktná osoba: Silvia Mokrišová
Tel.: 0908 224 276

Materské centrum
Dupajda v Nižnej

MC DupajdaDom služieb Nižná,
Hviezdoslavova 308 Nižná

Kontaktná osoba: Janka Tuhá
Tel.: 0903 227 024

Prejsť na stránku centra

Materské centrum Orechov dvor v Nitre
Materské centrum Klokanček v Nitre

MC Orechov dvorOrechov dvor 42
949 12 Nitra

Kontaktná osoba: Eva Pullmanová
Tel.: 0910 425 058

MC KlokančekNedbalova 17
949 11 Nitra

Kontaktné osoby:
Katarína Vojtelová, Tel.: 0949 518 113
Beáta Dvořáková, Tel.: 0908 575 784

Materské centrum
Nevedko v Ružomberku

MC NevedkoBjörnsonov dom, Námestie Slobody 10
034 01 Ružomberok

Kontaktná osoba: Andrea Dobošová
Tel: 0944 049 192

Prejsť na stránku centra

Materské centrum
BAKOMI v Banskej Štiavnici

MC BAKOMIA. Gwerkovej – Gollnerovej 6
969 01 Banská Štiavnica

Kontaktná osoba: Iveta Chovanová
Tel: 0948 337 639

Prejsť na stránku centra

Materské centrum
Mamina v Banskej Bystrici

MC MaminaTatranská 10
974 11 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Miroslava Harciníková
Tel: 0908 481 033

Prejsť na stránku centra

Komunitné centrum
Spišská Belá

Komunitné centrumTatranská 1445
059 01 Spišská Belá

Kontaktná osoba: Mgr. Viktória Kisková
Tel: 0908 502 487
E-mail: viktoria.kiskova@gmail.com

Informácie o podmienkach prijatia do programu, ako aj o termínoch konania v jednotlivých materských a rodinných centrách získate priamo v centrách alebo na info@ucenieprezivot.sk.

The Human Safety Net

The Human Safety Net (THSN) je celosvetová iniciatíva Skupiny Generali zameraná na pomoc ľuďom zo znevýhodnených skupín. Jej cieľom je chrániť a zlepšovať životy jednotlivcov, ich rodín, ale aj celých komunít. Zameriava sa na tri rôzne programy.

TheHumanSafetyNet.org
  • Program pre rodiny

    Pomáha sociálne znevýhodneným rodinám pri vzdelávaní detí tak, aby z chudobných detí nevyrastali chudobní dospelí.
  • Program pre novorodencov

    Pomáha zachraňovať a zlepšovať život novorodencov, ktorých zasiahla asfyxia.
  • Program pre utečencov (Start-up)

    Pomáha utečencom zakladať vlastné firmy, aby boli sebestační a schopní uživiť seba a svoje rodiny.