Učenie pre život

Bezplatný program Učenie pre život je určený znevýhodneným a sociálne slabým rodinám s deťmi vo veku 0 – 6 rokov. Počas 11 mesiacov sa rodiny raz do týždňa stretávajú v materskom/rodinnom centre na workshopoch pod vedením certifikovanej lektorky. Každé stretnutie trvá 2 – 3 hodiny, počas ktorých sa rodičia pomocou Montessori metódy učia hravou formou postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí.

Čo sa nám podarilo počas prvého roka:

Sústredenie

178 kurzovzrealizovaných v rámci 2 programov

Umývanie

126 rodínso 164  deťmi sa zúčastnilo na programe

Matematika

147 osobných návštev v domácom prostredí

Oko

449-krátposkytli lektorky individuálne poradenstvo

Kniha

147-krát si rodiny požičali rôzne pomôcky

Glóbus

5-dňový táborv Kľačne s účasťou 25 mamičiek a 46 detí

To, čo robíme, má zmysel:

„Určite budem do centra ďalej chodiť, keď budem môcť. Malá sa zahrá, ja si môžem s pani Katkou vyriešiť veci, ona mi dobre poradí.“

E., 30 rokov, 2 deti (2 a 8 rokov), Žilina

Matka, ktorá so svojimi dvoma deťmi
opustila manžela, ktorý ju týral

„Robíme tu také veci, na ktoré doma nemáme priestor, a, úprimne, ani som ich nepoznala.“

V., 34 rokov, 4 deti
(1, 4, 6 a 8 rokov), Ružomberok

Najmladšie dieťatko
má Downov syndróm

„Veľmi sa teším, keď vidím našu malú, ako jej to prospieva. Začali sme sa spolu zasa hrať – aj si odtiaľto požičiavame hračky...“

D., 25 rokov, 1 dieťa (3 roky), Prievidza

Veľmi zadĺžená rodina

Vedeli ste, že?

Rodina
49%

detí zo sociálne slabších
rodín ostane chudobných
aj v dospelosti

Slovná zásoba
600 slov

navyše má v slovnej
zásobe dieťa, ktoré dostalo
správny raný rozvoj

Mozgová kapacita
80%

dospelej mozgovej
kapacity získavame
do troch rokov života

IQ
IQ + 8

o toľko bodov dokážeme
zvýšiť IQ dieťaťa správnym
vzdelávaním do piatich rokov života

Prínos programu

Deti

 • lepšia vedomostná úroveň
 • vzbudenie záujmu o učenie a získavanie nových poznatkov
 • zvýšenie sebadôvery
 • zlepšenie prijímania kontaktu s cudzími ľuďmi
 • lepšie zaradenie do kolektívu a medzi vrstovníkov

Rodičia

 • lepšia schopnosť rozvíjať u detí ich prirodzenú zvedavosť, zručnosti a schopnosti
 • väčší záujem o vzdelávanie detí aj seba
 • zlepšenie vzťahu rodič – dieťa
 • budovanie vzťahu v komunite a vzájomnej podpory
 • podpora pri riešení rôznych životných a existenčných momentov

Vzdelávanie je zamerané na

Sústredenie

rozvoj jemnej motoriky, koordinácie pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia

Umývanie

aktivity každodenného života (obliekanie, upratovanie, hygiena...)

Matematika

rozvoj matematického myslenia

Oko

rozvoj zmyslov, spoznávanie farieb – očami, čuchom, chuťou

Kniha

rozvoj reči a slovnej zásoby (rozprávanie, písanie, čítanie)

Glóbus

svet okolo nás –
geografia a zoológia, botanika atď.

Kde sa vzdeláva:

Partnerom i garantom programu Učenie pre život je Únia materských centier.

Materské centrum
Nezábudka v Žiline

MC NezábudkaJarná 20
010 01 Žilina

Kontaktná osoba: Katarína Jarinová
Tel.: 0902 355 592

Prejsť na stránku centra

Materské centrum
Medulienka v Leviciach

MC MedulienkaHollého 9
934 05 Levice
Kontaktná osoba: Martina Šlapáková Ballová
Tel.: 0908 120 474

Prejsť na stránku centra

Materské centrum Sovička
v Sečovciach

MC SovičkaObchodná 164
078 01 Sečovce

Kontaktná osoba: Silvia Mokrišová
Tel.: 0908 224 276

Materské centrum
Dupajda v Nižnej

MC DupajdaDom služieb Nižná,
Hviezdoslavova 308 Nižná

Kontaktná osoba: Janka Tuhá
Tel.: 0903 227 024

Prejsť na stránku centra

Materské centrum Orechov dvor v Nitre
Materské centrum Klokanček v Nitre

MC Orechov dvorOrechov dvor 42
949 12 Nitra

Kontaktná osoba:
Miroslava Tarajová
Tel.: 0911 420 045

MC KlokančekNedbalova 17
949 11 Nitra

Kontaktné osoby:
Katarína Vojtelová, Tel.: 0949 518 113
Beáta Dvořáková, Tel.: 0908 575 784

Materské centrum
Nevedko v Ružomberku

MC NevedkoBjörnsonov dom, Námestie Slobody 10
034 01 Ružomberok

Kontaktná osoba: Andrea Dobošová
Tel: 0944 049 192

Prejsť na stránku centra

Informácie o podmienkach prijatia do programu, ako aj o termínoch konania v jednotlivých materských a rodinných centrách získate priamo v centrách alebo na info@ucenieprezivot.sk.

Fotogaléria:

The Human Safety Net

The Human Safety Net (THSN) je celosvetová iniciatíva Skupiny Generali zameraná na pomoc ľuďom zo znevýhodnených skupín. Jej cieľom je chrániť a zlepšovať životy jednotlivcov, ich rodín, ale aj celých komunít. Zameriava sa na tri rôzne programy.

TheHumanSafetyNet.org
 • Program pre rodiny

  Pomáha sociálne znevýhodneným rodinám pri vzdelávaní detí tak, aby z chudobných detí nevyrastali chudobní dospelí.
 • Program pre novorodencov

  Pomáha zachraňovať a zlepšovať život novorodencov, ktorých zasiahla asfyxia.
 • Program pre utečencov (Start-up)

  Pomáha utečencom zakladať vlastné firmy, aby boli sebestační a schopní uživiť seba a svoje rodiny.