Učenie pre život

Bezplatný program Učenie pre život je určený znevýhodneným a sociálne slabým rodinám s deťmi vo veku 0 – 6 rokov. Počas 5 mesiacov sa rodiny raz do týždňa stretávajú v materskom/rodinnom centre na workshopoch pod vedením certifikovanej lektorky. Každé stretnutie trvá 2 – 3 hodiny, počas ktorých sa rodičia pomocou Montessori metódy učia hravou formou postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí.

Vedeli ste, že?

Rodina
49%

detí zo sociálne slabších rodín ostane chudobnými aj v dospelosti

Slovná zásoba
600 slov

navyše má vo svojej slovnej zásobe dieťa, ktoré sa správne rozvíjalo

Mozgová kapacita
80%

svojej mozgovej kapacity získame do troch rokov

IQ
IQ + 8

o toľko bodov možno zvýšiť IQ človeka správnym vzdelávaním do piatich rokov

Prínos programu

Deti

 • lepšia vedomostná úroveň
 • vzbudenie záujmu o učenie a získavanie nových poznatkov
 • zvýšenie sebadôvery
 • zlepšenie prijímania kontaktu s cudzími ľuďmi
 • lepšie zaradenie do kolektívu a medzi vrstovníkov

Rodičia

 • lepšia schopnosť rozvíjať u detí ich prirodzenú zvedavosť, zručnosti a schopnosti
 • väčší záujem o vzdelávanie detí aj seba
 • zlepšenie vzťahu rodič – dieťa
 • budovanie vzťahu v komunite a vzájomnej podpory
 • podpora pri riešení rôznych životných a existenčných momentov

Vzdelávanie je zamerané na

Sústredenie

rozvoj jemnej motoriky, koordinácie pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia

Umývanie

aktivity každodenného života (obliekanie, upratovanie, hygiena...)

Matematika

rozvoj matematického myslenia

Oko

rozvoj zmyslov, spoznávanie farieb – očami, čuchom, chuťou

Kniha

rozvoj reči a slovnej zásoby (rozprávanie, písanie, čítanie)

Glóbus

svet okolo nás –
geografia a zoológia, botanika atď.

Kde bude vzdelávanie prebiehať

Partnerom i garantom programu Učenie pre život je Únia materských centier.

Materské centrum Včielka
v Považskej Bystrici

MC VčielkaRozkvet 2047
017 01 Považská Bystrica

Kontaktná osoba: Monika Turanyiova
Tel.: 0949/391 530

Prejsť na stránku centra

Materské centrum
Dupajda v Nižnej

MC DupajdaDom služieb Nižná,
Hviezdoslavova 308 Nižná

Kontaktná osoba: Janka Tuhá
Tel.: 0903 227 024

Prejsť na stránku centra

Rodinné centrum
Ráčik v Bratislave

RC RáčikPekná cesta 9
831 52 Bratislava

Kontaktná osoba: Miroslava Loyová
Tel.: 0905 662 420

Prejsť na stránku centra

Materské centrum
Slniečko v Prievidzi

MC SlniečkoNovackého 14
971 01 Prievidza

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Sýkorová
Tel.: 0905 922 552

Prejsť na stránku centra

Materské centrum
Nevedko v Ružomberku

MC NevedkoBjörnsonov dom, Námestie Slobody 10
034 01 Ružomberok

Kontaktná osoba: Andrea Dobošová
Tel: 0944 049 192

Prejsť na stránku centra

Materské centrum
Nezábudka v Žiline

MC NezábudkaJarná 20
010 01 Žilina

Kontaktná osoba: Katarína Jarinová
Tel.: 0902 355 592

Prejsť na stránku centra

Informácie o podmienkach prijatia do programu, ako aj o termínoch konania v jednotlivých materských a rodinných centrách získate priamo v centrách alebo na info@ucenieprezivot.sk.

 

The Human Safety Net

The Human Safety Net (THSN) je celosvetová iniciatíva Skupiny Generali zameraná na pomoc ľuďom zo znevýhodnených skupín. Jej cieľom je chrániť a zlepšovať životy jednotlivcov, ich rodín, ale aj celých komunít. Zameriava sa na tri rôzne programy.

TheHumanSafetyNet.org
 • Program pre rodiny

  Pomáha sociálne znevýhodneným rodinám pri vzdelávaní detí tak, aby z chudobných detí nevyrastali chudobní dospelí.
 • Program pre novorodencov

  Pomáha zachraňovať a zlepšovať život novorodencov, ktorých zasiahla asfyxia.
 • Program pre utečencov (Start-up)

  Pomáha utečencom zakladať vlastné firmy, aby boli sebestační a schopní uživiť seba a svoje rodiny.