Logo Generali a The Human Safety Net
Logo Únie materských centier

Aby sny neostali snami

V prvých 6 rokoch sa rozvíja naša osobnosť a všetky kľúčové schopnosti, ktoré rozhodujú o našej budúcnosti. Preto pomáhame rodinám zo znevýhodneného prostredia, aby mohli žit lepší a kvalitnejší život.

Gabika a Jarko
Pozrieť príbeh

Aby sny neostali snami

V prvých 6 rokoch sa rozvíja naša osobnosť a všetky kľúčové schopnosti, ktoré rozhodujú o našej budúcnosti. Preto pomáhame rodinám s deťmi so špeciálnymi potrebami, aby raz mohli žit plnohodnotný život.

Veronika a Zoe
Pozrieť príbeh

Aby sny neostali snami

V prvých 6 rokoch sa rozvíja naša osobnosť a všetky kľúčové schopnosti, ktoré rozhodujú o našej budúcnosti. Preto pomáhame rodinám, ktoré chcú svojim deťom dať ten najlepší štart do života.

Janka a Nelka
Pozrieť príbeh

Učenie pre život

Bezplatný program Učenie pre život pomáha znevýhodneným rodinám s deťmi vo veku 0-6 rokov. Stretávajú sa na pravidelných workshopoch raz do týždňa počas 11 mesiacov v materskom alebo rodinnom centre. Pod vedením certifikovanej líderky sa rodičia hravou formou postupne učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí pomocou Montessorri metódy.

Venujte programu Učenie pre život svoje 2 % z daní

Program Učenie pre život zastrešuje Únia materských centier, ktorá aj vďaka vašim 2 % z daní môže pomáhať deťom zo znevýhodnených rodín žiť lepší a kvalitnejší život.

Ako na to?
  • Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % resp. 3 %. Tieto formuláre je potrebné zaslať do 30. 4. 2024 na daňový úrad v mieste vášho bydliska (NIE na adresu organizácie, ktorej chcete 2 % darovať).

    Boli ste v roku 2023 dobrovoľníkom? Pred tým, než vypíšete potrebné tlačivo na darovanie 2 %, spočítajte si svoje dobrovoľnícke hodiny odrobené v minulom roku. Ak je to viac ako 40 hodín, môžete venovať až 3 %.

  • Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama, vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 %, ak ste v minulom roku odrobili aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou sú aj kolónky na poukázanie 2 % resp. 3 % (údaje nájdete vyššie). Toto daňové priznanie podajte na daňový úrad a zaplaťte daň v zákonnej lehote.

  • Ak ste podnikateľ alebo firma, máte možnosť poukázať 2 % z dane spolu s podaním daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. Daňové priznanie je potrebné podať do 31. 3. 2024* (platí aj pre elektronickú formu). *Platí v prípade, ak máte zdaňovacie obdobie kalendárny rok.

Údaje príjemcu

Únia materských centier, občianske združenie
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava
IČO: 30847508

Chcem podporiť

Čo sa nám podarilo

*Údaje za päť rokov fungovania programu.

Kde nás nájdete

Materské centrá

MC Nezábudka

Borová 43
KC Bratislavská Žilina
010 01 Žilina

Kontaktná osoba:
Katarína Jarinová
Tel.: 0902 355 592

Prejsť na stránku centra

MC Medulienka

Hollého 9
934 05 Levice

Kontaktná osoba:
Martina Šlapáková Ballová
Tel.: 0908 120 474

Prejsť na stránku centra

MC Sovička

Obchodná 164
078 01 Sečovce

Kontaktná osoba:
Silvia Mokrišová
Tel.: 0908 224 276

Prejsť na stránku centra

MC Dupajda

Dom služieb Nižná
Hviezdoslavova 308
027 43 Nižná

Kontaktná osoba:
Janka Tuhá
Tel.: 0903 227 024

Prejsť na stránku centra

MC Orechov dvor

Orechov dvor 42
949 12 Nitra

Kontaktná osoba:
Eva Pullmanová
Tel.: 0910 425 058

Prejsť na stránku centra

MC Klokanček

Nedbalova 17
949 11 Nitra

Kontaktné osoby:
Katarína Vojtelová
Tel.: 0949 518 113
Beáta Dvořáková
Tel.: 0908 575 784

Prejsť na stránku centra

MC Nevedko

Björnsonov dom
Námestie Slobody 10
034 01 Ružomberok

Kontaktná osoba:
Andrea Dobošová
Tel.: 0944 049 192

Prejsť na stránku centra

MC BAKOMI

A. Gwerkovej – Gollnerovej 6
969 01 Banská Štiavnica

Kontaktná osoba:
Martina Magdová
Tel.: 0950 466 482

Prejsť na stránku centra

MC MAMINA

Tatranská 10
974 11 Banská Bystrica

Kontaktné osoby:
Erika Polakovičová
Tel.: 0949 443 553
Martina Cabanová
Tel.: 0902 524 480

Prejsť na stránku centra

MC Hernička

Slnečná 132/38
059 01 Spišská Belá

Kontaktné osoby:
Barbora Bombálová
0951 564 534
Viktória Sisková
0908 502 487

Prejsť na stránku centra

Kontakty

Program Učenie pre život zastrešuje poisťovňa Generali v spolupráci s Úniou materských centier a je financovaný z Nadačného Fondu poisťovne Generali pri Nadácii Pontis.

Logo Generali a The Human Safety Net Logo Únie materských centier Logo Nadácie Pontis