Logo Generali a The Human Safety Net
Logo Únie materských centier

Aby sny neostali snami

V prvých 6 rokoch sa rozvíja naša osobnosť a všetky kľúčové schopnosti, ktoré rozhodujú o našej budúcnosti. Preto pomáhame rodinám zo znevýhodneného prostredia, aby mohli žit lepší a kvalitnejší život.

Gabika a Jarko
Pozrieť príbeh

Aby sny neostali snami

V prvých 6 rokoch sa rozvíja naša osobnosť a všetky kľúčové schopnosti, ktoré rozhodujú o našej budúcnosti. Preto pomáhame rodinám s deťmi so špeciálnymi potrebami, aby raz mohli žit plnohodnotný život.

Veronika a Zoe
Pozrieť príbeh

Aby sny neostali snami

V prvých 6 rokoch sa rozvíja naša osobnosť a všetky kľúčové schopnosti, ktoré rozhodujú o našej budúcnosti. Preto pomáhame rodinám, ktoré chcú svojim deťom dať ten najlepší štart do života.

Janka a Nelka
Pozrieť príbeh

Učenie pre život

Bezplatný program Učenie pre život pomáha znevýhodneným rodinám s deťmi vo veku 0-6 rokov. Stretávajú sa na pravidelných workshopoch raz do týždňa počas 11 mesiacov v materskom alebo rodinnom centre. Pod vedením certifikovanej líderky sa rodičia hravou formou postupne učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí pomocou Montessorri metódy.

Dajte šancu ďalšej rodine

Program Učenie pre život zastrešuje Únia materských centier, ktorá aj vďaka vašej podpore môže pomáhať deťom zo znevýhodnených rodín žiť lepší a kvalitnejší život.

Chcem podporiť

Čo sa nám podarilo

*Údaje za päť rokov fungovania programu.

Kde nás nájdete

Materské centrá

MC Nezábudka

UPŽ 1: KC
Bratislavská 8612
010 01 Žilina

UPŽ 2: KC
Košická 8392/2A
010 01 Žilina

Kontaktná osoba:
Katarína Jarinová
Tel.: 0902 355 592

Prejsť na stránku centra

RC Medulienka

Hollého 9
934 05 Levice

Kontaktná osoba:
Martina Šlapáková Ballová
Tel.: 0908 120 474

Prejsť na stránku centra

MC Sovička

Obchodná 164
078 01 Sečovce

Kontaktná osoba:
Silvia Mokrišová
Tel.: 0908 224 276

Prejsť na stránku centra

MC Dupajda

Dom služieb Nižná
Hviezdoslavova 308
027 43 Nižná

Kontaktná osoba:
Janka Tuhá
Tel.: 0903 227 024

Prejsť na stránku centra

MC Orechov dvor

Orechov dvor 42
949 12 Nitra

Kontaktná osoba:
Eva Pullmannová
Tel.: 0910 425 058

Prejsť na stránku centra

MC Klokanček

Nedbalova 17
949 11 Nitra

Kontaktná osoba:
Beáta Dvořáková
Tel.: 0908 575 784
dvorakovabea@gmail.com

Prejsť na stránku centra

Útulok pre jednotlivcov (MC Klokanček)

Krčméryho 22
949 01 Nitra

Kontaktná osoba:
Katarína Vojtelová
Tel.: 0949 518 113
kanafita@gmail.com

Prejsť na stránku centra

MC Nevedko

Björnsonov dom
Námestie Slobody 10
034 01 Ružomberok

Kontaktná osoba:
Andrea Dobošová
Tel.: 0944 049 192

Prejsť na stránku centra

MC BAKOMI

A. Gwerkovej – Gollnerovej 6
969 01 Banská Štiavnica

Kontaktná osoba:
Martina Magdová
Tel.: 0950 466 482

Prejsť na stránku centra

MC MAMINA

Tatranská 10
974 11 Banská Bystrica

Kontaktné osoby:
Erika Polakovičová
Tel.: 0949 443 553
Martina Cabanová
Tel.: 0902 524 480

Prejsť na stránku centra

MC Hernička

Denné centrum Spišská Belá - Strážky
Ladislava Medňanského 2711/3A
059 01 Spišská Belá

Kontaktné osoby:
Barbora Bombálová
0951 564 534
Viktória Sisková
0908 502 487

Prejsť na stránku centra

CVČ Stonožkine slniečka

Sadová 646/8
905 01 Senica

Kontaktná osoba:
Silvia Krišáková
Tel.: 0908 110 814
silvia.krisakova.cvc@gmail.com
katka.bacova.cvc@gmail.com

Prejsť na stránku centra

RC Akodoma

Komenského 224/13
059 21 Svit

Kontaktná osoba:
Eva Žoldáková
Tel.: 0948 376 655
rcakodoma@gmail.com

Prejsť na stránku centra

MC Wings Forever

Moskovská 127
036 01 Martin
(budova Kina Moskva
– vchod zozadu)

Kontaktné osoby:
Ema Ondračková
Tel.: 0904 484 548
ondrackova.ema@gmail.com
Ivka Súkeníková
Tel.: 0908 942 610
isukenik@gaya.sk

Prejsť na stránku centra

MC Blšky

Konopniská 1622/28A
951 35 Veľké Zálužie

Kontaktná osoba:
Lucia Patúcová
Tel.: 0904 249 504
mcblsky@gmail.com

Prejsť na stránku centra

MC Meduška

Zakarpatská 19
048 01 Rožňava

Kontaktná osoba:
Lucia Paľová Pasztorová
Tel.: 0940 161 006
meduska.roznava@gmail.com

Prejsť na stránku centra

RC Bambuľkovo

Hlavná 977/14
924 01 Galanta

Kontaktné osoby:
Maťa Bajrami
Tel.: 0908 718 049
Marianna Juhoš
Tel.: 0907 360 256
bambulkovogalanta@gmail.com

Prejsť na stránku centra

RC Bubbli

Tekovská 11
935 32 Kalná nad Hronom

Kontaktná osoba:
Janka Vlčková
Tel.: 0944 389 260
bubblicentrum@gmail.com

Prejsť na stránku centra

MC Margarétka

Družstevná 844/34
979 01 Rimavská Sobota

Kontaktná osoba:
Linda Hulinová Kubriczká
Tel.: 0918 647 854
elise163@gmail.com

RC Svet rodiny

Korešpondenčná adresa
Jesenského 51
960 01 Zvolen

Prevádzka
Námestie mládeže 587/17
960 01 Zvolen

Kontaktná osoba:
Adriana Žilová
Tel.: 0948 202 489
info@svetrodiny.sk

Prejsť na stránku centra

MC Pastierik

Tomášikova 35
040 01 Košice

Kontaktná osoba:
Lucia Vernarská
Tel.: 0905 508 167
mcpastierik@gmail.com

Prejsť na stránku centra

Kontakty

Program Učenie pre život zastrešuje poisťovňa Generali v spolupráci s Úniou materských centier a je financovaný z Nadačného Fondu poisťovne Generali pri Nadácii Pontis.

Logo Generali a The Human Safety Net Logo Únie materských centier Logo Nadácie Pontis