Logo Generali a The Human Safety Net
Logo Únie materských centier

Aby sny neostali snami

V prvých 6 rokoch sa rozvíja naša osobnosť a všetky kľúčové schopnosti, ktoré rozhodujú o našej budúcnosti. Preto pomáhame rodinám zo znevýhodneného prostredia, aby mohli žit lepší a kvalitnejší život.

Gabika a Jarko
Pozrieť príbeh

Aby sny neostali snami

V prvých 6 rokoch sa rozvíja naša osobnosť a všetky kľúčové schopnosti, ktoré rozhodujú o našej budúcnosti. Preto pomáhame rodinám s deťmi so špeciálnymi potrebami, aby raz mohli žit plnohodnotný život.

Veronika a Zoe
Pozrieť príbeh

Aby sny neostali snami

V prvých 6 rokoch sa rozvíja naša osobnosť a všetky kľúčové schopnosti, ktoré rozhodujú o našej budúcnosti. Preto pomáhame rodinám, ktoré chcú svojim deťom dať ten najlepší štart do života.

Janka a Nelka
Pozrieť príbeh

Učenie pre život

Bezplatný program Učenie pre život pomáha znevýhodneným rodinám s deťmi vo veku 0-6 rokov. Stretávajú sa na pravidelných workshopoch raz do týždňa počas 11 mesiacov v materskom alebo rodinnom centre. Pod vedením certifikovanej líderky sa rodičia hravou formou postupne učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí pomocou Montessorri metódy.

Dajte šancu ďalšej rodine

Program Učenie pre život zastrešuje Únia materských centier, ktorá aj vďaka vašej podpore môže pomáhať deťom zo znevýhodnených rodín žiť lepší a kvalitnejší život.

Chcem podporiť

Čo sa nám podarilo

*Údaje za štyri roky fungovania programu.

Kde nás nájdete

Materské centrá

MC Nezábudka

Borová 43
KC Bratislavská Žilina
010 01 Žilina

Kontaktná osoba:
Katarína Jarinová
Tel.: 0902 355 592

Prejsť na stránku centra

MC Medulienka

Hollého 9
934 05 Levice

Kontaktná osoba:
Martina Šlapáková Ballová
Tel.: 0908 120 474

Prejsť na stránku centra

MC Sovička

Obchodná 164
078 01 Sečovce

Kontaktná osoba:
Silvia Mokrišová
Tel.: 0908 224 276

Prejsť na stránku centra

MC Dupajda

Dom služieb Nižná
Hviezdoslavova 308
027 43 Nižná

Kontaktná osoba:
Janka Tuhá
Tel.: 0903 227 024

Prejsť na stránku centra

MC Orechov dvor

Orechov dvor 42
949 12 Nitra

Kontaktná osoba:
Eva Pullmanová
Tel.: 0910 425 058

Prejsť na stránku centra

MC Klokanček

Nedbalova 17
949 11 Nitra

Kontaktné osoby:
Katarína Vojtelová
Tel.: 0949 518 113
Beáta Dvořáková
Tel.: 0908 575 784

Prejsť na stránku centra

MC Nevedko

Björnsonov dom
Námestie Slobody 10
034 01 Ružomberok

Kontaktná osoba:
Andrea Dobošová
Tel.: 0944 049 192

Prejsť na stránku centra

MC BAKOMI

A. Gwerkovej – Gollnerovej 6
969 01 Banská Štiavnica

Kontaktná osoba:
Martina Magdová
Tel.: 0950 466 482

Prejsť na stránku centra

MC MAMINA

Tatranská 10
974 11 Banská Bystrica

Kontaktné osoby:
Erika Polakovičová
Tel.: 0949 443 553
Martina Cabanová
Tel.: 0902 524 480

Prejsť na stránku centra

MC Hernička

Slnečná 132/38
059 01 Spišská Belá

Kontaktné osoby:
Barbora Bombálová
0951 564 534
Viktória Sisková
0908 502 487

Prejsť na stránku centra

Kontakty

Program Učenie pre život zastrešuje poisťovňa Generali v spolupráci s Úniou materských centier a je financovaný z Nadačného Fondu poisťovne Generali pri Nadácii Pontis.

Logo Generali a The Human Safety Net Logo Únie materských centier Logo Nadácie Pontis